Sessies

Keuzesessies
15:30 - 16:30

Robot en mens: feiten en fabels

Een robot die samenwerkt met een mens. Dat biedt toch enorme mogelijkheden? Met een ‘veilige’ robot kunt u samen aan een product werken. De robot kan iets aangeven of bewerkingen uitvoeren terwijl u de producten begeleidt. Eigenlijk lijkt alles met zo’n ‘collaborative robot’ mogelijk. Daarmee is het een toverwoord geworden.

Steeds meer fabrikanten komen momenteel met een ‘veilige’ robot op de markt. Het ligt voor de hand dat u deze robot wilt laten werken in uw eigen applicaties. Maar is dat veilig? Maarten Braadbaart beantwoordt deze vraag aan de hand van een aantal gangbare stellingen over collaborative robots. U hoort wat een collaborative robot wel én niet is. Wat de rol is van afscherming en bewegingsapparatuur en wat de valkuilen zijn. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt u duidelijk waar u op moet letten bij het gebruik van collaborative robots. U hoort wat risico’s zijn, hoe u deze kunt beheersen en hoe u links kunt leggen met uw eigen werksituatie.

Maarten Braadbaart

Maarten Braadbaart is werktuigbouwkundige en was meer dan 10 jaar werkzaam in de machinebouw. Nu is hij Product Manager bij SICK B.V. Door zijn ervaringen in de diverse branches zet hij veelvuldig applicatiegerichte veiligheidsvraagstukken om in praktische adviezen. Hij is lid van de Nederlandse normcommissie 'Elektrische uitrusting van machines' (NEC44) en als zodanig betrokken bij de totstandkoming van de diverse normen op het gebied van veiligheid en machines.

Keuzesessies
15:30 - 16:30

Het effect van robotisering op het werk van HR

Worden robots echt onze collega’s en zo ja, hoe ga je dan met hen samenwerken? Wat vraagt dit van onze visie op arbeid en organisaties? En welke rol speelt HR hierin? Van Human Resources naar Robot Resources?

Tijdens deze workshop gaan Sanne van den Bosch en Francel Vos, beiden werkzaam bij Berenschot, met deelnemers in gesprek over robotisering en de toekomst van HR. Ze geven inzage in welke beroepen verdwijnen en welke blijven bestaan. Wat de talenten zijn van de toekomst en hoe deze ervoor kunnen zorgen dat ze duurzaam inzetbaar zijn. Tot slot geven ze inzage in het veranderende werkveld van HR.

Aan het einde van de workshop gaat u naar huis met nieuwe inzichten en handvatten om met robotisering binnen uw organisatie om te gaan.

Francel Vos

Francel Vos is managing consultant bij Berenschot. Zij adviseert bedrijven over HR-vraagstukken die betrekking hebben op het inzetbaar houden van mensen gegeven de trends en ontwikkelingen die op ze afkomen. Hoe kunnen mens en organisatie hier zo goed mogelijk op anticiperen. Welke obstakels komen ze tegen en welke middelen hebben ze om ze te overbruggen. Francel werkte eerder als adviseur bij TNO en studeerde af als bewegingswetenschapper en arbeids-organatiepsycholoog.

Sanne van den Bosch

Drs. Sanne van den Bosch is Managing Director Strategisch HRM binnen Berenschot. Naast haar managementtaken ondersteunt zij organisaties bij het realiseren van hun strategie door de HR strategie, HR beleid en instrumenten en de HR afdeling optimaal in te richten.

Keuzesessies
15:30 - 16:30

De robot als bewaker: de kat op het spek binden

Een robot inzetten als beveiliger. Is dat niet de kat op het spek binden? De ontwikkeling van robotisering gaat razend snel. De robots die tegenwoordig in onze werkomgeving worden ingezet zijn uitermate intelligent. Robots zijn in toenemende mate in staat taken van mensen over te nemen. Als we dit vergelijken met de capaciteiten van mensen, ontstaat er een interessant beeld. Hoe ziet dat beeld eruit

Er bestaat nog grote onduidelijkheid over de ‘intelligentie’ van robots. Wat kunnen robots nu precies en hoe bedreigend is dat? Hoe goed is die kunstmatige intelligentie nu eigenlijk? En wat kan dat een bedrijf opleveren? Want als we slimme robots in gaan zetten om bijvoorbeeld onze gebouwen te beveiligen, geven we toch onze veiligheid uit handen….

Edwin Lustig

Edwin Lustig vervulde verschillende management en development functies. Momenteel is hij directeur/eigenaar van Robot Security Systems. Deze startup gebruikt robotica om klassieke problemen binnen de beveiligingswereld op te lossen. De robot SAM is bijvoorbeeld volledig autonoom, kan vrij door een gebouw bewegen en is in staat mensen te herkennen en te reageren op alarmen.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.