Sessies

Keynote
13:15 - 14:15

Robotisering: kansen en bedreigingen op de werkvloer

Door technologische ontwikkelingen, zoals robotisering, veranderen de arbeid en de arbeidsmarkt. Waar mensen met robots en ICT systemen samenwerken veranderen ook de eisen die arbeid stelt aan arbeidskrachten en de eventuele risico’s voor het ontstaan van disbalans; lichamelijk, cognitief, perceptueel en/of psychosociaal.

Robotisering is een containerbegrip. Om zicht te krijgen op deze eisen en risico’s is het nodig om te differentiëren naar robotvormen, bijvoorbeeld industriële robots, collaborative robots, cognitive support systemen of sociale robots.

In deze workshop bespreken we een aantal praktijkcases met relevante robotvormen en eventuele risico’s s voor de werknemer die hiermee samenwerkt. Robotisering is niet iets wat ons overkomt. Aard en graad van robotisering bepalen we nog altijd zelf. We kunnen bijvoorbeeld nadrukkelijk sturen in de verdeling van taken tussen robot en mens. Dit biedt naast bedreigingen ook kansen.

Michiel de Looze

Michiel de Looze is sinds 1998 werkzaam bij TNO als onderzoeker en adviseur op het gebied van de ergonomie. De focus van zijn werk ligt bij de vormgeving en toepassing van nieuwe technologie in het werk en de effecten op de (systeem-)performance en op de medewerker. Hij is bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van exoskeletten met een industriële toepassing. Daarnaast heeft hij sinds 2005 een aanstelling bij de Vrije Universiteit, Faculteit Gedrag en Bewegingswetenschappen als bijzonder hoogleraar Productie-Ergonomie.

Keynote

Wie is futureproof?

Sinds mensenheugenis filosoferen wij over de impact van robots. Maar de ontwikkeling van robottechnologie gaat op dit moment wel heel erg snel. Futurist & trendwatcher Marcel Bullinga raast in 10 vragen door de toekomst. In zijn keynote schetst hij de opkomst van een globaal superbrein. Wat zijn daarvan de gevolgen voor werk en werkenden?

U hoort wie de komende tien jaar overbodig zullen zijn en wie superprofessionals. Het is de vraag of de toekomst te voorspellen is en of de kosten van toekomstige ontwikkelingen hoog of juist laag zullen zijn. U hoort wat blijft en wat verdwijnt en wat onze kinderen leren. Zijn robots dom en gevaarlijk of juist niet? Wie bezit de robots eigenlijk? Velen vragen zich af of robots onze banen stelen en wat de banen van de toekomst zijn. Marcel neemt u mee in de toekomst en vertelt u hoe u een superprofessional wordt.

Marcel Bullinga

Marcel Bullinga is trendwatcher en futurist en dol op robots. Ooit begonnen als Internetpionier gaf hij de afgelopen 20 jaar vele presentaties voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Marcel is auteur van het boek ‘Welcome to the future cloud – 2025 in 100 Predictions’.

Keynote

De match tussen mens en machine

De match tussen mens en machine kan op twee manieren worden geduid. Het gaat zowel om de samenwerking tussen mens en machine als om de wedstrijd die mens en machine aangaan.

ICT neemt een aantal taken over, waardoor de werknemer minder taken overhoudt. Maar hij moet de machine wél bedienen. Nieuwe mogelijkheden die eerder niet in zicht waren worden nu benut. Daardoor wordt de kwaliteit van bestaande producten en diensten beter en nieuwe producten en diensten ontstaan.

De recente discussie over verdwijnende beroepen en banen roept vaak een beeld op van massale werkloosheid door een dalende vraag naar arbeid en het inzetten van steeds meer machines. Hierdoor lijkt het erop dat de mens de wedstrijd van de machine aan het verliezen is. Maar is dat ook zo?

Wat zijn de gevolgen voor de huidige werknemers en hoe leiden we nieuwe mensen op voor de beroepen van de toekomst? Naast de feiten op een rij werpt Bas ter Weel in deze presentatie een blik op de uitdagingen op de korte termijn.

Bas ter Weel

Bas ter Weel is plaatsvervangend directeur van het Centraal Planbureau (CPB) en hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht. Hij is lid van de SER-commissie Robotisering en Arbeid (R&A) die op verzoek van het kabinet dit voorjaar advies uitbrengt over de effecten van technologische ontwikkelingen (robotisering, automatisering en digitalisering) op de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Van 2007 tot 2013 was hij hoofd Internationale Economie en Arbeid en Onderwijs bij het CPB. Daarvoor was hij werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten.

Keynote

Robotisering: we doen het zelf!

Automatisering plaatst organisaties voortdurend voor nieuwe vraagstukken. Tegelijkertijd geven professionals deze trend zelf mede vorm door de beslissingen die ze over de invoering van nieuwe technologie nemen. Want er zijn vele keuzes te maken, met ieder zo hun specifieke gevolgen voor organisatie en werknemers. Maar welke keuzes zijn de juiste?

Ronald Dekker schetst de laatste trends in robotisering en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook vertelt hij hoe het proces van robotisering nu eigenlijk werkt in de praktijk. U hoort op welke gronden organisaties besluiten om (verder) te automatiseren. Is er bijvoorbeeld sprake van echte noodzaak en vindt een zorgvuldige kosten-batenafweging plaats? Of zien we gewoon veel ‘kopieergedrag’ op basis van managementmodes?

Ronald Dekker presenteert tijdens deze sessie de voorlopige resultaten van onderzoek naar de vraag hoe Nederlandse bedrijven omgaan met de adoptie van nieuwe technologie. Daarmee heeft u als professional meteen aanknopingspunten om zelf verstandige keuzes te maken.

Ronald Dekker

Ronald Dekker is arbeidseconoom en onderzoeker bij het instituut Reflect aan de universiteit van Tilburg. Hij werkt aan onderzoek naar innovatie, flexibiliteit en werkzekerheid op de arbeidsmarkt. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en verdedigde zijn proefschrift "Non-standard employment and mobility in the Dutch, German and British labour market" aan de Universiteit van Tilburg. Foto: Marco de Swart

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.